Gestoria a Barcelona i Maresme

Àrea comptable

Confecció de comptabilitats oficials per a empreses i llibres oficials per a autònoms.

Assessoria

Assessorament i auditoria comptable a empreses i autònoms que confeccionin la seva pròpia comptabilitat.

Llibres comptabilitat

Presentació de llibres obligatoris de comptabilitat davant el Registre Mercantil.

Anàlisi

Anàlisi de balanços per a conèixer la situació de l’empresa.

Comptes anuals

Confecció i presentació dels comptes anuals davant el Registre Mercantil.

Informes

Sol·licitud d’informes comercials i comptes anuals per a conèixer la situació de proveïdors, clients o competidors.

Informa’t dels avantatges que tindràs treballant amb nosaltres.
Truca’ns al 93 798 91 38

Àrea fiscal

Assessorament i planificació fiscal per a empreses i autònoms.

Àrea mercantil

Constitució, dissolució, fusió i escissió de societats.

Àrea laboral

Confecció i tramitació de contractes de treball i bonificacions d'aquests.