Assessoria fiscal a Barcelona i Maresme

Àrea fiscal

Assessorament i planificació fiscal per a empreses i autònoms.

Tràmits

Preparació, actuació i tràmits davant requeriments i inspeccions de l’Agència Tributària.

Recursos

Escrits i recursos davant l’Agència Tributària i el Tribunal Econòmic Administratiu.

Altes i baixes

Altes, baixes, variacions de situacions, obligacions tributàries mitjançant declaracions censals i sol·licitud de certificats.

Subvencions

Tramitació de subvencions per a empreses i autònoms davant la Generalitat i altres organismes públics.

Reunions

Reunions periòdiques per a valorar la situació de l’empresa o activitat.

Informa’t dels avantatges que tindràs treballant amb nosaltres.
Truca’ns al 93 798 91 38

Àrea comptable

Confecció de comptabilitats oficials per a empreses i llibres oficials per a autònoms.

Àrea mercantil

Constitució, dissolució, fusió i escissió de societats.

Àrea laboral

Confecció i tramitació de contractes de treball i bonificacions d'aquests.